انجمن روابط عمومی ایران

حضور برنا گستران دانش در  یکصد و نود و سومین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران   یکصدو نود و سومین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران روز سه شنبه 2 شهریورماه سال جاری با موضوع  ” مسئولیت اجتماعی، DNA جدید روابط عمومی ” در سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

ادامه مطلب