راه اندازی راهکار جدید Digital TV برنا رسانه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره). محصولات شرکت برنا گستران دانش (راهکار Digital TV برنا رسانه) به مدیران مجموعه های بیمارستانی، کلینیکی و درمانی این امکان را می دهد تا بهترین راهکار را برای ارائه خدمات تلویزیونی مورد نیاز خود انتخاب کنند و با مدیریت هوشمند و متمرکز

ادامه مطلب