کدک ویدیو

پخش ویدیو در نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه ماژول پخش ویدیو یکی از ابزارهای پرکاربرد و محبوب نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه است که با استفاده از آن میتوانید با توجه به طراحی چیدمان خود در یکی از ناحیه ها یا به صورت تمام صفحه ویدیوهای آموزشی یا تبلیغاتی مورد نظر خود را

ادامه مطلب