تعامل هوش مصنوعی و دیجیتال ساینیج هوش مصنوعی و واقعیت مجازی نسبت به دیجیتال ساینیج هنوز در جامعه، جریان اصلی نیست. اما با توجه به تحقیقاتی که در هفته گذشته در نمایشگاه جهانی بازی در لاس وگاس برپا شد، وضعیت تا سال 2025 بسیار متفاوت خواهد بود. Scott Lampman  و  Sundar Swaminathan از شرکت اوراکل- یک

ادامه مطلب