همه ما این جمله قصار را درباره رسانه‌ها شنیده‌ایم که: رسانه‌ پیام است ، در این مقاله بررسی میکنیم که فلسفه رسانه چیست. مارشال مک‌لوهان حدود نیم‌قرن پیش شناختی را از عصری تازه در این عبارت به طور خلاصه می‌گنجاند. این عصر تازه با پیدایش الکتریسیته آغاز شد که انسان توانست به مدد آن

ادامه مطلب