ساینیج در تلویزیون های شهری

تلویزیون های شهری: تلویزیون های شهری اصطلاحی است که به تابلو های بزرگی که در کنار چهار راه ها ، اتوبان ها ، بزرگراه ها ، پارک ها و استادیوم های ورزشی بر روی دکل های بزرگی نصب شده و تصاویر ویدیویی را به صورت رنگی پخش می کند می گویند. تلوزیون های شهری با کنار

ادامه مطلب