برنا رسانه

نخستین دیجیتال ساینیج ها در دنیا نخستین دیجیتال ساینیج ها در اواخر 1970 و 1980 به وجود آمده اند یعنی وقتی که خانه های مد در مکانهایی مثل شهر نیویورک، ویدئوهای خود را در سالن ها و راهروها به نمایش می گذاشتند، مضامین و محتویات را روی VCR ضبط می کردند و در فروشگاههای کوچک

ادامه مطلب