نگاهی به انواع مختلف نمایشگرها جهت آشنایی بیشتر برای انتخاب یک نمایشگر مناسب در راه اندازی دیجیتال ساینیج در این راستا بد نیست اطلاعات اولیه در خصوص نمایشگر ها داشته باشیم . اگر از 100 نفر بخواهید پنج عدد از لوازم خانگی را نام ببرند به احتمال زیاد 90 نفر آنها حتما نمایشگر را ذکر

ادامه مطلب

دیجیتال ساینیج برنا رسانه

اهداف دیجیتال ساینیج(  Purpose of Digital signage ) دیجتال ساین ایج امروزه برای بیان مفاهیمی به کار می رود که به 4 بخش مجزا تعلق دارد ( که اغلب این 4 بخش هم پوشانی دارند) : 1. بازرگانی 2. اطلاع رسانی 3. تجربی 4. رفتاری 1. بازرگانی شکی نیست که بخش تجاری دیجیتال ساین ایج

ادامه مطلب