دلیل استفاده از نمایشگرهای صنعتی(تجاری) به‌جای نمایشگرهای عادی و خانگی چیست؟ میزان کارکرد بسیار بالاتر نمایشگر های صنعتی(تجاری)  برخلاف 8 تا 12 ساعت در نوع خانگی. عمر بالاتر ماژول دستگاه تا 60 هزار ساعت به‌جای 15 هزار ساعت در نوع خانگی. نصب به صورت افقی و عمودی بدون آسیب رساندن به نمایشگر. بدون عارضه Burn-in

ادامه مطلب