سامانه اطلاع رسانی یکپارچه دیجیتال ساینیج در شرکت مدیریت شبکه برق ایران

سامانه اطلاع رسانی یکپارچه دیجیتال ساینیج نیرو تی وی در شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیرو اجرای سیستم اطلاع رسانی یکپارچه دیجیتال ساینیج نیرو تی وی و اجرا و راه اندازی شبکه تلویزیونی تحت وب صنعت آب و برق روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو، این پروژه توسط شرکت برنا گستران دانش در شرکت

ادامه مطلب