کلمۀ سانا به معنای سهل، آسان و راحت است. انتخاب نام سانا برای مرکز خریدی در بلوار اندرزگوی تهران که محل تردد و گردش جوانان است نشانه هایی است از عزم ما برای گرامی داشت مشتری جوان ایرانی با شعار «تکریم مشتری»، و همچنین فراهم آوردن محیطی ساده و در دسترس برای گذراندن اوقات فراغت

ادامه مطلب