چگونه رسانه های اجتماعی رسانه های سنتی را تغییر دادند

چگونه رسانه های اجتماعی، رسانه های سنتی را تغییر داده اند رسانه های اجتماعی همچنین ثابت کرده اند که می توانند ابزار مفیدی برای بازاریابان به منظور جستجو، پیگیری و تحلیل گفتگوها و ترندها باشند. افراد متخصص روابط عمومی می توانند از ابزارهای نظارت رسانه های اجتماعی استفاده کنند، داده های رسانه های اجتماعی را

ادامه مطلب