فناوری دیجیتال ساینیج در استودیوهای پخش زنده

استودیوهای پخش زنده درحال استفاده بیشتر از فناوری دیجیتال ساینیج برای انتقال تجربه نمایشی بهتر در بینندگان می باشند. امروزه حتی استودیو های کوچک نیز به سمت استفاده از فناوری دیجیتال ساینیج حرکت کرده اند و تقریباً هیچ برنامه زنده ای وجود ندارد که از این فناوری استفاده نکند. فناوری دیجیتال ساینیج در ویدیو وال

ادامه مطلب