دیجیتال ساینیج

پیاده سازی یک سیستم دیجیتال ساینیج فقط به یک نفر جهت مدیریت و اداره سیستم نیاز دارد. اما برای راه اندازی یک شبکه توزیع یافته به افرادی بیشتری نیاز است که در اینجا به برخی از نقش ها که برای راه اندازی سیستم دیجیتال ساینیج، ضروری هستند، اشاره می کنیم: مدیر فنی مدیر فنی، معمولا

ادامه مطلب