روز بزرگداشت خبرنگار

17 مرداد ماه روز خبرنگار شهيد محمود صارمی خبرنگار ایرانی و مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در سال ۱۳۷۷ در جریان کشتار دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف کشته شد و به همین خاطر روز ۱۷ مرداد ماه روز شهادت این شهید بزرگوار به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاري شد. نامگذاري سالروز شهادت

ادامه مطلب