پروژه سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 راه اندازی شد مقدمه شرکت آب و فاضلاب استان تهران در تاریخ 1371 به صورت شرکت های سهامی خاص تاسیس گردیده و بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان ضرورت تشکیل شرکت‌های مستقل آب و فاضلاب می توان نسبت به

ادامه مطلب