دیجیتال ساینیج برنا آب و فاضلاب استان تهران

استفاده از نرم افزار های اطلاع رسانی یکپارچه رسالهای اخیر به عنوان یک ابزار کلیدی در شرکتها و سازمانها مخصوصاً سازمانهایی که دارای ارتباط مستقیم با ارباب رجوع هستند ، اهمیت به سزایی یافته است. دیجیتال ساینیج برنا رسانه به توجه به این موضوع در شرکت آب و فاضلاب استان تهران نصب شده است. این

ادامه مطلب

پروژه دیجیتال ساینیج اب و فاضلاب استان تهران

پروژه سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت آّب و فاضلاب استان تهران راه اندازی شد مقدمه شرکت آب و فاضلاب استان تهران مسئولیت توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی و جمع‌آوری بهداشتی فاضلاب مناطق شهری استان تهران را برعهده دارد. اگر چه این استان با ١٢هزار و ٩٨١ کیلومتر مربع مساحت، حدود ١,٢ درصد وسعت

ادامه مطلب