آیا صفحه نمایش دیجیتال ساینیج میتواند مشتریان راجذب کند؟ هنگامی که خرده فروشان,کیوسک هارا بررسی می‌کنند، اولین سوال آنها این است که,چطور این صفحه نمایش‌ دیجیتال ساینیج می‌توانند مشتریان را جذب کنند. مصرف کنندگان امروز به راحتی تحت تاثیر نمایش های فانتزی قرار نمی گیرند, بنابراین باید نوعی قلاب برای کشیدن آنها وجود داشته باشد. برخی از

ادامه مطلب

نرم افزاردیجیتال ساینیج: از کجا شروع کنم؟ درابتدا دیجیتال ساینیج یه ابزارساده به نظرمی‌رسد، با این حال، گرفتن تمام این ابزار برای همکاری با یکدیگر می تواند یک کابوس واقعی باشد، به ویژه هنگامی که شماویژگی هایی پیچید‌ای مانند ابزارامحتوا،…. بخواهیداستفاده کنید. مهم است که قبل ازانتخاب یک بسته نرم افزاری دیجیتال ساینیج تحقیقات خودراانجام

ادامه مطلب