کاربر دیجیتال ساینیج

آیا ما میتوانیم کاربر دیجیتال ساینیج باشیم ؟ از نظر نیاز، هر سازمان یا شرکتی که نیاز به اطلاع رسانی دیداری قابل ملاحظه داشته باشد، می تواند کاربر دیجیتال ساینیج باشد. در واقع پانل های دیجیتال ساینیج نه تنها می توانند پرسنل سازمان را به عنوان کاربر دیجیتال ساینیج مورد هدف اطلاعاتی خود قرار دهند بلکه می توانند

ادامه مطلب

مزایای دیجیتال ساینیج

 مزایای سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه : با توجه به توسعه کشوری و همچنین نیاز به نمایش اطلاعات سازمانی به صورت یکپارچه و هدفمند، می‌توان مزایای سیستم اطلاع رسانی یکپارچه را به صورت ذیل  بر شمرد: –         اطلاع رسانی یکپارچه در نمایشگر های سراسر مجموعه از یک نقطه –         حذف هزینه‌های بنر‌های چاپی و بروشور ها که

ادامه مطلب