پیاده سازی سیستم تعاملی دیجیتال ساینیج برنا در شهرداری منطقه هفت کرج کیوسک های سازمانی یا همان میز خدمت(سیستم تعاملی دیجیتال ساینیج برنا )به میز یا استندهای تعاملی و غیر تعاملی گفته می شود که در سازمان ها و نهادها جهت سهولت برقراری ارتباط ارباب رجویان و مراجعه کنندگان با واحد ها و بخش های موجود

ادامه مطلب

محصول جدید دیجیتال ساینیج برنا رسانه کیوسک‌های سازمانی (سیستم تعاملی دیجیتال ساینیج برنا) به میز یا استند‌های تعاملی و غیرتعاملی‌ اطلاق می‌شود که در سازمان‌ها و نهادها به منظور مرتفع کردن نیاز ارباب رجوع به اطلاعات سازمانی و مراحل اداری موجود در سازمان نصب می‌گردند. هر سازمان بسته به نیاز، امکانات، خدمات و تسهیلات ارایه

ادامه مطلب