خدمات گرافیکی شرکت برنا گستران دانش در دانشگاه ازاد شهرقدس

ارائه خدمات گرافیکی شرکت برنا گستران دانشبه دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرقدس مقدمه بهار امسال شرکت برنا گستران دانش سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه را در فاز اول در 10 نقطه در ساختمان های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس پیاده سازی نموده است و با ارائه خدمات گرافیکی برای این دانشگاه با توجه

ادامه مطلب