چگونه رسانه های اجتماعی رسانه های سنتی را تغییر دادند

چگونه رسانه های اجتماعی، رسانه های سنتی را تغییر داده اند رسانه های اجتماعی همچنین ثابت کرده اند که می توانند ابزار مفیدی برای بازاریابان به منظور جستجو، پیگیری و تحلیل گفتگوها و ترندها باشند. افراد متخصص روابط عمومی می توانند از ابزارهای نظارت رسانه های اجتماعی استفاده کنند، داده های رسانه های اجتماعی را

ادامه مطلب

دیجیتال ساینیج

دیجیتال ساینیج ها با محتوای اجتماعی زنده در راه هستند شما در طول روز حداقل یک نشانه های دیجیتال را حتما خواهید دید. امروزه علامت های دیجیتال به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شدند. در مترو، در مغازه ها، و حتی در مطب دکتر شما، صفحه نمایش دیجیتال همه جا هستند. آنچه برای شما

ادامه مطلب