پروژه سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه در حوزه ریاست بیمارستان بقیةالله راه اندازی شد   مقدمه تمام تلاش مسئولین و پرسنل خدوم این مجموعه در این است که مراجعین بیمارستان بقیةالله در محیطی آرام ، امن و با حفظ ارزشهای اسلامی و رعایت منشور حقوق بیماران از بیمارستان بقیةالله خارج شوند. بیمارستان بقیةالله یکی از بزرگترین بیمارستان‌های تهران و

ادامه مطلب

تاریخچه دیجیتال ساینیج

تاریخچه دیجیتال ساینیج رشد و تکوین دیجیتال ساین ایج خیلی ابتدایی است: برای تشخیص تهدیدها و فرصت ها در زندگی، انسانها به طور غیر ارادی به صداها و حرکات واکنش نشان می دهند. انسانها از قرنها پیش سعی می کردند توجه یکدیگر را به کالاها و محصولات خود جلب کنند. در قرن بیستم، رادیوها و

ادامه مطلب