دیجیتال ساینیج در emeba vet

دیجیتال ساینیج در شرکت emebaVet emeba, ، شرکتی است چند شعبه ای که کلینیک های دامپزشکی بزرگ یا متوسطی در سطح آمریکا داراست. نام «emeba»مخفف واژه های electronic(الکترونیکی) Multimedia(چند رسانه ای) و education (آموزش) و business application (کاربرد تجارت) است. Vet نخستین فروشگاهی بود که کنترل شرکت را در دست گرفت. بنابراین نام خود را در

ادامه مطلب