دیجیتال ساینیج برنا رسانه در نقاطی دیگر از سازمان بنادر و دریانوردی افزایش یافت اجرای پروژه دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان بنادر و دریانوردی که یکی از سازمان‌های دولتی ایرانیست که به امور بندرهاو دریانوردی در این کشور می‌پردازد. اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم در جهت

ادامه مطلب