چرا استفاده از تابلو های منو دیجیتال ساینیج سخت به نظر میرسد؟ چند روز پیش در حال خواندن چندین وبلاگ و مقاله درباره ی “تابلو های منو دیجیتال ساینیج” متوجه شدم بسیاری از آنها درباره ی این بودند که چطور محتوا را طراحی کنیم؟ چه رنگ یا فونتی استفاده کنیم؟ و یا خیلی از آنها

ادامه مطلب