پروژه سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه در حوزه ریاست بیمارستان بقیةالله راه اندازی شد   مقدمه تمام تلاش مسئولین و پرسنل خدوم این مجموعه در این است که مراجعین بیمارستان بقیةالله در محیطی آرام ، امن و با حفظ ارزشهای اسلامی و رعایت منشور حقوق بیماران از بیمارستان بقیةالله خارج شوند. بیمارستان بقیةالله یکی از بزرگترین بیمارستان‌های تهران و

ادامه مطلب