فناوری روز به روز پیشرفت می‌کند و در عین حال شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. اما یکی از قسمت‌هایی که سازندگان بیشترین مانور را روی آن می‌دهند صفحه نمایش است. یکی می‌گوید بزرگتر‌، بهتر است. دیگری تراکم پیکسلش را به رخ دیگران می‌کشد. آن یکی هم می‌گوید کیفیت از همه چیز مهم‌تر است و هرکدام

ادامه مطلب