5 گزارش از اماکن پر بازدید دیجیتال ساینیج در سپتامبر 2017 طی چند ماه گذشته، رستوران ها گزارش های برتر را بر روی دیجیتال ساینیج قرار دادند. اما خوانندگان ماه سپتامبر، محدوده ی موضوعات را بر روی کیوسک های خرده فروشی دیجیتال ساینیج مورد بررسی قرار دادند. گزارش برتر این ماه، بررسی روند گرایش بازار

ادامه مطلب