تاريخچه شركت آب و فاضلاب روستایی شركت آبفار تهران در تاريخ  8/4/ 1377 در روزنامه رسمي و كثير الانتشار جمهوري اسلامي به ثبت رسيده است شركت آبفار استان تهران بادرنظرگرفتن آب شرب بهداشتي به عنوان يك ماده حياتي و با داشتن ارزش ذاتي ، اقتصادي، امنيتي، زيست محيطي و با سياست گذاري و برنامه ريزي و

ادامه مطلب

  • فارسی
  • English