تقسیم بندی صفحه نمایش به ناحیه های مختلف و ارسال محتویات به هر کدام از نواحی

ادامه مطلب

آرشیو محتویات سامانه و امکان ذخیره سازی و جستجو بر اساس تاریخ و فرمت و…

ادامه مطلب

امکان طراحی در انواع نمایشگر ها با ابعاد مختلف به صورت عمودی یا افقی

ادامه مطلب

مدیریت نمایشگر ها و تعیین دسترسی به هرکدام از آنها ، امکان گروهبندی ، اختصاص بخشی از صفحه نمایشگر به شخص خاص و…

ادامه مطلب