دیجیتال ساینیج برنا در تحقیقات سیاست علمی کشور

اجرای دیجیتال ساینیج برنا رسانه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با توجه به ماهیت اطلاع رسانی نرم افزار های دیجیتال ساینیج، یکی از کاربرد های آنها استفاده به عنوان تابلو اعلانات روابط عمومی در ادارات و سازمان ها می باشد که در مقایسه با تابلوهای سنتی از مزایا و امکانات بسیار بیشتری برخوردار می

ادامه مطلب
دیجیتال ساینیج نیرو تی وی در آب و فاضلاب روستایی استان یزد

دیجیتال ساینیج برنا رسانه در آب و فاضلاب روستایی استان یزد مزایای سیستم اطلاع رسانی یکپارچه دیجیتال ساینیج در شرکت ها و سازمان های دولتی استفاده از سیستم های اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج در سازمان های دولتی یکی از مناسب ترین راهکارها جهت بهبود ارتباط با مراجعین و کارمندان و ایجاد حس رضایت

ادامه مطلب
دیجیتال ساینیج تعاملی برنا رسانه در شهرداری کرج

وب کیوسک ها یا میز خدمت الکترونیک نوعی از دیجیتال ساینیج تعاملی هستند که قابلیت ارتباط دوطرفه با مراجعه کنندگان سازمان ها و ادارات، یا فروشگاه ها و هتل ها را برقرار میسازند و درکنار ارائه اطلاعات مربوط به محل مانند تاریخچه و لیست خدمات قابل ارائه و راهنمای طبقات و معرفی مدیران، میتوانند سفارش

ادامه مطلب