افزایش تعداد نمایشگر دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت برق منطقه ای تهران شرکت برق منطقه ای تهران یکی از زیرمجموعه های وزارت نیرو است که با استفاده از نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه به سامانه اطلاع رسانی یکپارچه روابط عمومی وزارت نیرو متصل است. با توجه به اینکه دفتر روابط عمومی این شرکت جهت

ادامه مطلب

پیاده سازی سیستم تعاملی دیجیتال ساینیج برنا در شهرداری منطقه هفت کرج کیوسک های سازمانی یا همان میز خدمت(سیستم تعاملی دیجیتال ساینیج برنا )به میز یا استندهای تعاملی و غیر تعاملی گفته می شود که در سازمان ها و نهادها جهت سهولت برقراری ارتباط ارباب رجویان و مراجعه کنندگان با واحد ها و بخش های موجود

ادامه مطلب

چرا استفاده از تابلو های منو دیجیتال ساینیج سخت به نظر میرسد؟ چند روز پیش در حال خواندن چندین وبلاگ و مقاله درباره ی “تابلو های منو دیجیتال ساینیج” متوجه شدم بسیاری از آنها درباره ی این بودند که چطور محتوا را طراحی کنیم؟ چه رنگ یا فونتی استفاده کنیم؟ و یا خیلی از آنها

ادامه مطلب

حضور دیجیتال ساینیج برنا رسانه در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات نمایشگاه مطبوعات عرصه ای برای ارزیابی رسانه‌ها و تقویت ارتباط آنها با یکدیگر، مردم و مسئولان و نیز فرصتی جهت ارائه سیستم ها و نرم افزارهای اطلاع رسانی یکپارچه همچون نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه است. در زمان برگزاری نمایشگاه مطبوعات، علاوه بر گفتگوی

ادامه مطلب