پروژه سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه در حوزه ریاست بیمارستان بقیةالله راه اندازی شد   مقدمه تمام تلاش مسئولین و پرسنل خدوم این مجموعه در این است که مراجعین بیمارستان بقیةالله در محیطی آرام ، امن و با حفظ ارزشهای اسلامی و رعایت منشور حقوق بیماران از بیمارستان بقیةالله خارج شوند. بیمارستان بقیةالله یکی از بزرگترین بیمارستان‌های تهران و

ادامه مطلب

اطلاع رسانی سازمانی با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، زمان بودجه بندی برای سال آینده نیز فرامی رسد و بهتر است بودجه ای برای رویکردهای جدید در بخش اطلاع رسانی سازمانی خود در نظر بگیرید. اطلاع رسانی سازمانی بیرونی ترین وجه سازمان شماست و بیشترین ارتباط را با رسانه های مختلف دارد. با توجه

ادامه مطلب

روابط عمومی الکترونیک چیست؟ روابط عمومی الکترونیک واحد اصلی ارتباط سازمان ها با مخاطبین است و در عصر انفجار اطلاعات، باید اولین واحد در دسترسی به شبکه های ارتباطی محلی، ملی و جهانی باشد. در بستر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات  در کل، دولت الکترونیکی(ES)  به صورت خاص، باید جایگاه (روابط عمومی) ها به صورت ویژه ای

ادامه مطلب