مزایای دیجیتال ساینیج

 مزایای سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه : با توجه به توسعه کشوری و همچنین نیاز به نمایش اطلاعات سازمانی به صورت یکپارچه و هدفمند، می‌توان مزایای سیستم اطلاع رسانی یکپارچه را به صورت ذیل  بر شمرد: –         اطلاع رسانی یکپارچه در نمایشگر های سراسر مجموعه از یک نقطه –         حذف هزینه‌های بنر‌های چاپی و بروشور ها که

ادامه مطلب