دیجیتال ساینیج سازمان شهرداری ها

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور هماهنگ سازی امور مربوط به شهرداری ها و همچنین آموزش کارکنان شهرداری ها و هدایت و نظارت بر فعالیتهای ایشان و اجرای وظایفی که توسط قانون در این زمینه به عهده وزارت کشور قرار گرفته ایجاد شده است.
از این رو این سازمان بطور دائمی میزبان افراد مختلف از جمله شهردار ها و نمایندگان و مسئولین محترم استان های سراسر کشور و برگزار کننده جلسات متعدد می باشد که با توجه به اهمیت آگاه سازی مسئولین از اخبار و اطلاعات روز کشور و همگامی با جدیدتری ابزار اطلاع رسانی بصری دیجیتال اقدام به تهیه و را اندازی سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه یا نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه نموده است. این سیستم اطلاع رسانی در ورودی اصلی سازمان و همچنین مجاورت سالن جلسات این سازمان نصب شده است.
دفتر روابط عمومی این سازمان بمنظور ایجاد هماهنگی و اطلاع رسانی در بین مسئولین و مدعوین، و نیز تکریم مراجعه کنندگان خود از این سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه که محصول دانش بنیان شرکت برنا گستران دانش می باشد استفاده نموده است.

روابط عمومی دیجیتال با نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه

شرکت برناگستران دانش با ایجاد نرم افزار برنا رسانه به شکل کاملاً تخصصی توانسته است تمامی نیازهای دفتر روابط عمومی سازمان ها و ادارات خصوصی و دولتی باشد. به این ترتیب این شرکت مفتخر به این امر می باشد که سیستم اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه را در تعداد زیادی از سازمان ها راه اندازی نموده و مورد استقبال و در خواست آن ها برای گسترش و افزایش نقاط نمایشگرهای دیجیتال ساینیج برنا رسانه در ساختمان ها و زیرمجموعه های سازمان های مختلف در سطح استان قرار گرفته است.

دیجیتال ساینیج سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
دیجیتال ساینیج سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

پخش طراحی های متنوع و گوناگون در برنامه های زمانی از قبل تعیین شده و همچنین پخش چند طرح به شکل متناوب باتوجه به حجم بالای اخبار و اطلاعیه هایی که این سازمان در نظر دارد به مخاطبین خود ارائه دهد اصلی ترین ویژگی مورد انتظار دفتر روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از نرم افزار دیجیتال ساینیج است. نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه با داشتن قابلیت ایجاد زمانبندی پخش چیدمان تا هر زمان دلخواه در آینده و نیز امکان ایجاد سلسله عملیات برای پخش چند طراحی پشت سر هم به صورت دوره ای ابزار مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای اطلاع رسانی سازمانی می باشد. از آنجایی که سیستم اطلاع رسانی برنا رسانه قابلیت مدیریت و ارسال محتوا به صورت متمرکز بر روی تعداد نامحدود نمایشگر و بدون محدویت جغرافیایی در محل نصب آنها را دارد میتوان در کمتر از یک دقیقه جدید ترین اطلاعیه ها و اخبار سازمان را با بالاترین کیفیت به کل کلاینت های متصل به سرور در هرکجای جهان ارسال نمود.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English