دیجیتال ساینیج تعاملی شرکت تولید برق حرارتی

با توجه به سیاست های دفتر روابط عمومی وزارت نیرو، در راستای اطلاع رسانی یکپارچه و متمرکز، شرکت برنا گستران دانش نیز با ارئه محصول دانش بنیان سیستم اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه سهم خود را در تحقق بخشیدن این اهداف و در تأمین نیازهای روابط عمومی سازمان ها و وزارتخانه ها ایفا کرده است. وحالا کارشناسان  شرکت برنا گستران دانش با کسب تجربه در طی 10 سال فعالیت خود در زمینه سیستم های اطلاع رسانی یکپارچه و تبلیغات سازمانی پس از بررسی و تحقیق در نهایت به این نتیجه رسیدند که واحدهای روابط عمومی علاوه بر سیستم های اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج نیازمند سیستم های اطلاع رسانی دیجیتال ساینیج تعاملی نیز می باشند. با افزایش روز افزون ارائه خدمات الکترونیک سازمان ها و ادارات به افراد جامعه نیاز به سیستم های اطلاع رسانی مکمل که قابلیت دریافت اطلاعات و ارائه خدمات متناظر در سازمان ها بیش از پیش شکل میگیرد. در همین راستا شرکت برنا گستران دانش با طراحی کیوسک های اطلاع رسانی یا میز خدمت برنا اقدام به پاسخگویی به این نیاز نموده اند.

شرکت تولید برق حرارتی پس از نصب و راه انداری سیستم اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه و با توجه به رضایت از خدمات شرکت برنا گستران دانش پس از دریافت اطلاعات محصول جدید کیوسک اطلاع رسانی یا میز خدمت برنا و با توجه به پیشینه ای که از سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه داشتند، رضایت و تمایل خود را برای استفاده از این سیستم ها اعلام نموده و با توجه به این که یکی از شعار های اصلی شرکت تولید برق حرارتی همگام بودن با تکنولوژی می باشد در راستای این هدف در لابی ورودی ساختمان خود کیوسک اطلاع رسانی یکچارچه یا دیجیتال ساینیج تعاملی برنا را نصب و راه اندازی نمودند. این سامانه ضمن توانایی اطلاع رسانی و راهنمایی مراجعین برای دریافت خدمات مورد نظر قابلیت انجام بسیاری از خدمات سازمانی از جمله دریافت درخواست ها، پیشنهادات و انتقادات و یا پیگیری مکاتبات را دارا میباشد. همچنین دسترسی به روزنامه های کثیر الانتشار و جراید سازمانی در این کیوسک ها فراهم شده است که میتواند خود به عنوان یک پیشخوان کامل جراید به کار گرفته شود.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English