دیجیتال ساینیج برنا رسانه مرکز درمانی شهدا اصفهان

پیرو کاربری اطلاع رسانی سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه و روابط عمومی الکترونیک دیجیتال ساینیج برنا رسانه در تمامی مجموعه های سازمانی، بیمارستانی، خصوصی با توجه به اینکه دیجیتال ساینیج برنا رسانه در زیر مجموعه های مختلف سپاه از جمله بیمارستان و دانشگاه بقیه الله نصب و راه اندازی شده نرم افزار به بیمارستان شهدا اصفهان واقع در سپاهان شهر نیز جهت اطلاع رسانی از این نرم افزار دی نقاط مختلف بیمارستان بهره برداری کرد.

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمارستان به بررسی های متعدد بین نرم افزار ایرانی و خارجی و بررسی ماژول های قابل استفاده برای نمایشگر ها نرم افزار برنا رسانه را انتخاب کرده و این نرم افزار در حال حاظر در لابی های مختلف این مجموعه و دپارتمان هایی از جمله درمانگاه، رادیولوژی، دندانپزشکی، اورژانس و … راه اندازی گردید.

ویژگی های دیجیتال ساینیج برنا مورد استفاده در مرکز درمانی شهداء اصفهان

نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه که به صورت تخصصی پیشنهاد هایی را برای اطلاع رسانی بیمارستانی ارائه کرده است کاربردهای فراوانی در این حوزه دارد به طور مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد

 • اطلاع رسانی ارباب رجوع جهت راهنمای طبقات و بخش های مختلف بیمارستانی
 • اطلاع رسانی همراه بیمار در زمان های انتظار و فرهنگ سازی
 • اطلاع رسانی خود بیمار برای مراقبت های ویژه برای مثال مراقبت های بعد از اتاق عمل
 • اطلاع رسانی و معرفی بخش های مختلف بیمارستان و اطلاع رسانی حضور پزشکان در روز های مختلف
 • پخش یکی از شبکه های دیجیتال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در یکی از ناحیه برای مثال شبکه سلامت ، شبکه خبر ، شبکه نسیم و …
 • ماژول بریده جراید در یکی از ناحیه ها و به روز رسانی اتوماتیک به صورت روزانه
 • اتصال HIS بیمارسانی به یکی از ناحیه جهت اطلاع رسانی اتاق عمل اینکه چه بیماری در حال حاضر در کدام موقعیت می باشد
 • زیر نویس خبری و هشدار های بهداشتی درمانی برای مخاطبان
 • ارسال اطلاعات متفاوت بههر کدام از نمایشگر ها در جای جای بیمارستان

و….

دیجیتال ساینیج برنا مرکز درمانی شهداء اصفهان
دیجیتال ساینیج برنا مرکز درمانی شهداء اصفهان

به این ترتیب سامانه اطلاع رسانی و دیجیتال ساینیج برنا رسانه با دیگر ماژول ها که هر کدام وظیفه اطلاع رسانی بیشتر در محیط بیمارستان را دارند و هر کدام نقش منحصر به فرد خود را ایفا میکنند.

بیمارستان شهدا از تمامی امکانات دیجیتال ساینیج برنا رسانه در فضای بیمارستان استفاده کرده و این پروژه در فاز های مختلف رو به افزایش نیز خواهد بود.

 • فارسی
 • English