دیجیتال ساینیج نیرو تی وی برق منطقه ای گیلان

راه اندازی سامانه یکپارچه دیجیتال ساینیج نیرو تی وی یا تلویزیون تحت وب صنعت آب و برق کشور در تمامی زیرمجموعه های وزارت نیرو، از قبیل سازمان های آب و برق منطقه ای، توزیع برق و آب و فاضلاب شهری و روستایی هدفی بود که از ابتدای راه اندازی این سامانه در ساختمان وزارت نیرو مد نظر اداره روابط عمومی وزارت نیرو قرار داشت که تا کنون این پروژه بیش از پنجاه درصد پیشرفت داشته است. شبکه تلویزیون اینترنتی وزارت نیرو ابزاری برای دستیابی و پیاده سازی روابط عمومی دیجیتال در وزارت نیرو و بهره برداری از امکانات فراوان آن در زمینه اطلاع رسانی مدرن می باشد. ارسال محتوای چند رسانه ای در لحظه برای نمایشگرهای سراسر کشور و زیرنویس شدن اخبار صنعت آب و برق به مدیران این سیستم امکان میدهد که در فرصت های مقتضی اقدام به ارسال انواع مختلف اطلاعیه ها و پیام ها به تمامی ساز مان ها و یا بخشی از آنها که در گروه های مختلف دسته بندی شده باشند نمایند.

نصب دیجیتال ساینیج نیرو تی وی در شرکت برق منطقه ای گیلان
نصب دیجیتال ساینیج نیرو تی وی در شرکت برق منطقه ای گیلان

دیجیتال ساینیج نیرو تی وی در شرکت برق منطقه ای گیلان

شرکت سهامي برق منطقه اي گيلان مسئوليت تامين انرژي الکتريکي مطمئن و پايدار در منطقه تحت پوشش جغرافيايي خود را عهده دار بوده و در جهت انجام ماموريتهاي محوله و به منظور تحقق اهداف راهبردي و عملياتي در زمينه هاي برق رساني و ايجاد شفافيت در کليه سطوح ارتباطي و در چارچوب سياستهاي وزارت نيرو، متعهد به ارائه خدمات فراگير، مطمئن و اقتصادي برق به مشترکين خود مي باشد و ضمن تمرکز مستمر بر انتظارات و نيازهاي مشتريان، ارزش پايدار براي مشتري ايجاد نموده و با رعايت قوانين، مقررات و آيين نامه ها، کليه امکانات و توانائيهاي سازماني را در جهت تامين و برآوردن نيازهاي آنان و جلب رضايت تمامي ذينفعان سازمان بکار گيرد.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English