دیجیتال ساینیج سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

راه اندازی نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان برنامه و بودجه کشور

یکی از پروژه های شرکت مهندسی برنا گستران دانش نصب و راه اندازی سیستم اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. در دنیای تکنولوژی امنیت یک نرم افزار اهمیت بسیار بالایی دارد و اولین موردی که کاربران یک نرم افزار به خصوص برای استفاده در سازمان های دولتی مورد بررسی قرار میدهند مبحث امنیت آن نرم افزار میباشد و با وجود اینکه محصول دانش بنیان شرکت مهندسی برنا گستران دانش تا کنون در حدود 70 نقطه اعم از سازمان ها و وزارت خانه ها راه اندازی شده و در حال اطلاع رسانی میباشد با این وجود مدیران روابط عمومی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات هر سازمان به صورت جداگانه نرم افزار را مورد بررسی قرار داده و از فیلتر های سازمان عبور میدهند. یکی از مهم ترین پروژه های راه اندازی سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه در سازمان برنامه و بودجه کشور بود که کارشناسان شرکت مهندسی برنا گستران دانش توانستند در طی جلساتی نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه را از تمامی فیلتر های این سازمان رد کنند و درنهایت سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه را در لابی این سازمان نصب و راه اندازی کنند که این مهر تاییدی بر امنیت بالای سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه می باشد.

دیجیتال ساینیج سازمان برنامه و بودجه کشور
دیجیتال ساینیج سازمان برنامه و بودجه کشور

این سازمان روزانه محل تردد مدیران سطح بالای کشور می باشد که به روز بودن اخبار و اطلاعات درون و برون سازمانی برایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این سازمان ابتدا از یک نمایشگر معمولی با اینچ بالا استفاده نمودند لذا با توجه به تعدد ماژول ها و امکانات نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه و اینکه روابط عمومی سازمان در تلاش بودند تا بتوانند از نمایشگرهای خود بیشترین بهره را ببرند در نتیجه سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه در یک نمایشگر ویندو فیلم با پوشش نانو نقره بارگذاری کردند تا علاوه بر ابعاد بزرگ این نمایشگر از کیفیت مناسبی بهره مند شوند و قادر باشند تعداد بیشتری از ماژول های سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه را استفاده کنند.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English