دیجیتال ساینیج آب و فاضلاب استان البرز

استفاده از نرم افزار دیجیتال ساینیج به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی سازمانی امکانات زیادی در این خصوص فراهم میسازد. قابلیت تقسیم صفحه نمایش دیجیتال به بخش های مختلف توسط نرم افزار دیجیتال ساینیج آن را به یک بورد اطلاعات الکترونیکی تبدیل میکند. بدین وسیله میتوان اطلاعات زیادی را که از راه دور و تحت شبکه مدیریت میشوند به راحتی و در یک صفحه نمایش دیجیتال برای مخاطبان به نمایش گذاشت. روابط عمومی وزارت نیرو شبکه تلویزیونی تحت وب صنعت آب و